Namdalskysten Næringsforening sitt hovedformål er å fremme næringslivet på Namdalskysten, markedsføre de felles interessene medlemsbedriftene har, og være det felles talerøret medlemsbedriftene bruker mot kommuner, fylket og andre.

I vedtatt strategisk næringsplan for Ytre Namdal (SNP) har næringslivet selv definert sitt ambisjonsnivå fram mot 2025 til:

Dobling av matproduksjonen fra dagens 150 000 tonn til 300 000 tonn i 2025
Økning i førstehåndsverdien fra dagens 3 mrd kroner til 8 mrd kroner i 2025
Skape 1000 nye arbeidsplasser innen 2025, i tillegg til de 1500 arbeids-plassene som skal erstattes som følge av naturlig avgang. Med andre ord: 2 500 nye arbeidstakere innen 2025, tilsvarende 50 % av dagens arbeidsstyrke.

Dersom Namdalskysten som region skal lykkes krever dette et målrettet fokus på areal, infrastruktur og kunnskap/kompetanse. Dersom Namdalskysten som region skal lykkes krever dette også at vi arbeider sammen.

Derfor vår visjon: Sammen om + 1000

IMG_1139
Lars Fredrik Mørch

Daglig Leder

992 25 633

Styremedlemmer

 

StillingNavnMobilE-post
StyrelederMarit Bredesen+47 481 98 389marit@aqs.no
Styremedlem/NestlederDagfinn Eriksen+47 951 08 071dagfinn.eriksen@elcom-as.no
StyremedlemTone Storøy Sund+47 476 64 217ksport.as@gmail.com
StyremedlemRagnar Sæternes+47 913 30 115ragnar@sinkaberg-hansen.no
StyremedlemTove Torstad+47 995 14 563tove.torstad@ntsasa.no
StyremedlemHåvard Sørhaug+47 481 19 649haavard@matmortua.no
StyremedlemRoy Angelo+47 468 74 666roy@kystvinduer.no