Nte Energi AS

NTE Energi AS er NTEs energiselskap som produserer ren fornybar energi ved 26 kraftstasjoner. NTE Energi har en årsproduksjon på 3,6 - 4 TWh og har ca 110 ansatte.