Emploi +1000

Bedriftsnettverk for oppnåelse av +1000 ambisjon og strategi.

 

Emploi +1000 er et 3-årig bedriftsnettverk der deltakende bedrifter, både i privat og offentlig sektor, skal utvikle samhandlingsrelasjoner og felles planverk innen rekruttering. Styringsgruppe og deltakende bedrifter utarbeider årlige handlingsplaner med konkrete tiltak som skal gjennomføres i regi av bedriftsnettverket.

 

Namdalskysten næringsforening, InnovArena, Manpower, SinkabergHansen AS og Nærøysund kommune utgjør styringsgruppen, men mange andre bedrifter tar del i selve nettverket.

 

Fra Russehub 2022