Medlemsfordeler

Namdalskysten næringsforening er en næringspolitisk pådriver
En sterk næringsforening bidrar til å sikre gode rammevilkår for næringslivet i møte med lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

 • Vi bistår med hjelp i prinsipielle næringspolitiske enkeltsaker. Den dagen du har et problem, hjelper vi deg.
 • Vi jobber for å bedre rammebetingelsene for næringslivet på generell basis.
 • Vi løser problemer knyttet til din næring, det området der du bor, eller hele regionen.
 • Vi har et nettverk inn mot lokale, regionale og nasjonale politikere og offentlige institusjoner, hvor vi fremmer næringslivets interesser.
 • Vi synliggjør næringslivets betydning for samfunnet i media, gjennom foredrag etc.
 • Næringsforeningens arbeid legger til rette for økt lønnsomhet i regionens næringsliv.
 • Du får en arena der du kan bruke ditt engasjement for å skape et bedre næringsliv.


Namdalskysten næringsforening - en attraktiv møteplass
Medlemskap gir deg adgang til våre møter, seminarer og arrangementer. Dette er regionens viktigste arena for å bygge nettverk som bidrar til forretningssamarbeid og kompetanseutvikling.


 • Medlemmer har redusert deltakeravgift på arrangementene. I tillegg er mange møter gratis for medlemmer.

 • Noen møter er forbeholdt kun medlemmer.

 • Du får informasjon om hva som skjer i regionen.

 • Du får gode muligheter for faglig påfyll innenfor en rekke bransjer og disipliner.

 • Møteplassen gir gode muligheter for nettverk, fremtidige forretningsforbindelser og kobling med både bedrifter, akademia og det offentlige.


Medlemskap bidrar til profilering 
Medlemskapet åpner for nye muligheter for profilering av din bedrift og bedriftens kompetanse. Det er kun medlemmer som får vise seg frem på NKNFs møtearena.

 • Synlighet gjennom deltakelse i ulike arrangement og NKNFs digitale kanaler.

 • Mulighet til å være foredragsholder på NKNFs frokostmøter eller presentere faglige tema på medlemsmøter.

 • Du viser samfunnsansvar og engasjement gjennom medlemskapet.

For utvikling av Namdalskysten som en attraktiv bo, leve og næringsregion, er det svært nyttig være medlem i NKNF. Din medlemskontingent bidrar til å holde Namdalskysten Næringsforening i sving og jobbe for fellesskapets beste.