NAMDALSKYSTEN NÆRINGSFORENING

Sammen om +1000

namdalkystennf-favicon

Velkommen til

Namdalskysten Næringsforening

Namdalskysten Næringsforening sitt hovedformål er å fremme næringslivet på Namdalskysten, markedsføre de felles interessene medlemsbedriftene har, og være det felles talerøret medlemsbedriftene bruker mot kommuner, fylket og andre.

Siste nytt

InspoArena 2019

4. april 2019

Namdalskysten Næringsforening ønsker velkommen til InspoArena 2019, 30.april. Med bakgrunn i e-post 20.februar til alle medlemsbedriftene, ble medlemmene forespurt om det er oppslutning om et arrangement med fokus på inspirasjon,…

Les mer »

Workshop Strategisk Næringsplan

14. mars 2019

NYN IKS har på bestilling fra eierkommunene ansvar for revidering av Strategisk Næringsplan 2015-2025. I dette arbeidet bistår Namdalskysten Næringsforening og som publisert på Årsmøtet i næringsforeninga 5.mars, skal det…

Les mer »

Årsmøtedokumenter 2019

12. mars 2019

Årsmøtet ble avholdt på Kysthotellet Rørvik tirsdag 5.mars kl 1830. Det møtte 28 representanter fra medlemsbedriftene. Medlemskontigent for 2019 og reviderte vedtekter er oppdatert på nettsiden. Nedenfor finnes årsmøteprotokoll, budsjett…

Les mer »

Arrangementer

1jan00:00

Årshjul/Aktivitetsplan 2019

I årsmøtet til Namdalskysten Næringsforening ble årshjul/aktivitetsplan behandlet. Den inneholder de aktivitetene som så langt er planlagt, der ytterligere aktiviteter blir satt inn etterhvert.

18sep18:00

Medlemsmøte

Nå er det svært mange ledige stillinger utlyst og mange av dem er registrert på nav.no. Næringsforeninga får imidlertid tilbakemeldinger som går på at det oppleves av flere medlemsbedrifter som krevende å få nok kvalifiserte søkere. Det er derfor et…

19sep07:30

Sykemelding vs tilrettelegging – Arbeidsgiver og legens rolle

Med bakgrunn i flere henvendelser fra medlemsbedrifter, settes det fokus på sykemeldinger, tilrettelegging på arbeidsplass, fraværsoppfølging og funksjonsevnevurdering knyttet til arbeidsplassen. Kommunalsjef for Helse og Velferd i Nærøysund kommune, Marit Pedersen og Kommunelege Håvard Avelsgaard og Sabine Möshovel bidrar med…