NAMDALSKYSTEN NÆRINGSFORENING

Sammen om +1000

namdalkystennf-favicon

Velkommen til

Namdalskysten Næringsforening

Namdalskysten Næringsforening sitt hovedformål er å fremme næringslivet på Namdalskysten, markedsføre de felles interessene medlemsbedriftene har, og være det felles talerøret medlemsbedriftene bruker mot kommuner, fylket og andre.

Siste nytt

Workshop Strategisk Næringsplan

14. mars 2019

NYN IKS har på bestilling fra eierkommunene ansvar for revidering av Strategisk Næringsplan 2015-2025. I dette arbeidet bistår Namdalskysten Næringsforening og som publisert på Årsmøtet i næringsforeninga 5.mars, skal det…

Les mer »

Årsmøtedokumenter 2019

12. mars 2019

Årsmøtet ble avholdt på Kysthotellet Rørvik tirsdag 5.mars kl 1830. Det møtte 28 representanter fra medlemsbedriftene. Medlemskontigent for 2019 og reviderte vedtekter er oppdatert på nettsiden. Nedenfor finnes årsmøteprotokoll, budsjett…

Les mer »

Nei til nye skatter på norsk matproduksjon

9. mars 2019

Namdalskysten Næringsforening er medlem i NAT (Næringsalliansen for Trøndelag) Følgende felles uttalelse ble oversendt 7.3.2019 til Høyres redaksjonskomite for resolusjon om lokalt verdiskaping med kopi til Linda Helleland, Høyres fraksjonsleder i…

Les mer »

Arrangementer

1jan00:00

Årshjul/Aktivitetsplan 2019

I årsmøtet til Namdalskysten Næringsforening ble årshjul/aktivitetsplan behandlet. Den inneholder de aktivitetene som så langt er planlagt, der ytterligere aktiviteter blir satt inn etterhvert.

27mar00:00

Skreifestivalen 2019

  Velkommen til Skreifestivalen 2019, som foregår 27.-30. mars Skreifestivalen i kystbyen Rørvik