NAMDALSKYSTEN NÆRINGSFORENING

Sammen om +1000

namdalkystennf-favicon

Velkommen til

Namdalskysten Næringsforening

Namdalskysten Næringsforening sitt hovedformål er å fremme næringslivet på Namdalskysten, markedsføre de felles interessene medlemsbedriftene har, og være det felles talerøret medlemsbedriftene bruker mot kommuner, fylket og andre.

Siste nytt

Medlemsmøte 18.september

30. september 2019

21 medlemsbedrifter møtte på medlemsmøte der temaet og workshopen omhandlet hvilke tiltak som må settes inn for å øke tilgangen på arbeidskraft. Namdalsavisa ved redaktør Kim Riseth og Lars Øvereng…

Les mer »

Sykemelding vs tilrettelegging

24. september 2019

33 deltakere deltok på frokostmøtet 19.september på Rørvik Helsehus, der temaet var å belyse arbeidsgiver og legens rolle i forbindelse med tilrettelegging og oppfølging ved sykemelding. Innledningsvis holdt Robert Zwarg…

Les mer »

InspoArena 2019

4. april 2019

Namdalskysten Næringsforening ønsker velkommen til InspoArena 2019, 30.april. Med bakgrunn i e-post 20.februar til alle medlemsbedriftene, ble medlemmene forespurt om det er oppslutning om et arrangement med fokus på inspirasjon,…

Les mer »

Arrangementer

22jan09:00

Kurs i Entepriserett (NS8405-07)

Etter flere henvendelser fra medlemsbedrifter innen bransjegruppen bygg & anlegg, settes det nå opp et kurs innen entepriserett som dekker NS8405-07. Temaer: Oversikt over ulike entreprisemodeller Forskjellen mellom de tre standardene for bygge- og anleggskontrakter Utforming av kontrakt Forskjellen mellom…

23jan07:30

Varsling/beredskap og kapitalforvaltning

Det inviteres til årets første frokostmøte i Namdalskysten Næringsforening med 2 spennende innlegg fra henholdsvis Framweb AS og Fixrate AS.   Fram Web er en norsk teknologibedrift med hovedkontor i Trondheim, spesialisert på å levere varsling- og kommunikasjonsløsninger. Bedriften har…