AQUARESSURS AS

Aquaressurs er en nystartet virksomhet som har til hensikt å drive oppsamling og foredling av biologisk materiale fra oppdrettsnæringen, og gjennom dette bidra til en fremtidsrettet og bærekraftig kystnæring.