Sikkerhetssenteret Rørvik ASSikkerhetssenteret Rørvik AS skal være et ledende kurssenter i Norge innenfor simulatorbaserte kurs og andre opplæringstilbud innenfor marin og maritim sektor.  Tilbudene skal være preget av innovative løsninger med høy teknologisk og pedagogisk standard.

Sikkerhetssenteret Rørvik ble etablert i 1994 og framstår i dag som et senter med høy faglig kompetanse innen utdanning av sjøfolk. Det er lagt stor vekt på at våre instruktører er godt kvalifisert for å sikre høy kvalitet på kursene vi tilbyr.
Våre ansatte består blant annet av navigatører, maskinister, telegrafister, personer med erfaring fra fiskeri, militær bakgrunn, sykepleiere og brannmenn. I tillegg henter vi inn kompetente spesialister som arbeider innen oljeindustrien; dykkere, ambulanse– og helsepersonell og maritime næringer.
Vi innehar i dag godkjenning på alle kurs som omhandler STCW78-konvensjonen med senere endringer.
Vi legger stor vekt på å tilrettelegge våre kurs til beste for rederiene. Dette har medført at vi har en del pakkeløsninger som kan være av interesse. Senteret er med på utvikling av nye kurs etter behov, og vi skreddersyr gjerne kurs og opplæring rederiene kan ha spesielle behov for.
Vi er dessuten fleksible når det gjelder å holde kurs der det passer best for rederiene.