SS-Invest ASENGASJERT VEKST
SS-invest AS investerer og bistår med kompetanse og nettverk til både nye og eksisterende bedrifter med utviklingspotensial. Alle våre investeringer skjer med bakgrunn i klare ambisjoner om mer aktivitet og økt verdiskaping.
SS-invest AS eies av Selbøe Invest AS og Stavseng Invest AS.