Salmar ASA

NTS ASA er et fullintegrert havbrukskonsern med røtter i midtnorsk kystsamfunn. Vår erfaring med operasjoner til sjøs går tilbake til 1879!
Med engasjerte og dyktige medarbeidere utvikler vi kystens verdier gjennom oppdrett, brønnbåt, sjøtransport og servicebåt.
#VIUTVIKLERKYSTENSVERDIER