Jan Erling Pettersen

Asfaltarbeider
Anleggsgartnerarbeider
Vinter-/sommervedlikehold
Utleie av annleggs- og jordbruksmaskiner
VA-anlegg
Fjellarbeid
Masseforflytning/transport
Fundamentering
Tomteutgraving
Fiberploging og blåsing
Bergsprening
Betongarbeider
Veibygging
Salg av grus, sand, pukk og jord
Salg av rør og rørdeler VA