Proneo AS

Proneo er et av landets største innovasjonsselskap med god forankring i næringslivet i regionen. Proneos formål er å bidra til et innovativt og robust næringsliv i Trøndelag – og strategier, tjenester og ressurser utvikles kontinuerlig med basis i dette.

Proneo konsentrerer virksomheten innenfor virksomhetsområdene:
  • Nye bedriftsetableringer gjennom etablererveiledning og inkubatorvirksomhet, samt knoppskyting fra etablert næringsliv
  • Rådgiving til næringsliv og offentlige kunder, klyngeutvikling og drift av industri- og næringsparker
  • Effektiv koblinger mellom næringsliv og relevante kompetansemiljøer og FoU-aktører
Proneo AS har nå opprettet et avdelingskontor på Rørvik i InnovArena, 2. etg.

Per Arne Sørli er prosjektleder ved avdelingen og har følgende kontaktopplysninger:

Tel.: +47 918 12 074
E-post: per.arne.sorli@proneo.no