Bindal Utvikling AS

Aksjeselskap heleid av Bindal kommune, som forvalter omstillingsmidler på vegne av kommunen ut 2021.