ADECCO NORGE AS

Adecco er en av Norges største bemanningsselskap og ledene i markedet på rekrutteringstjenester. Kjernekompetansen er rekruttering til faste og midlertidige stillinger i norsk næringsliv og offentlig sektor.
Adecco Select har et solid fagmiljø med bred kompetanse innen aktivt kandidatsøk, kandidatvurdering og annonsert rekruttering. Adecco Select er en del av Adecco Norge AS som igjen er 100 % eiet av Adecco SA i Sveits og inngår i Adecco Group. Vi har nærhet til markedet via geografisk dekning og organisering, og er en landsdekkende leverandøren av profesjonelle rekrutteringstjenester i Norge.
Adecco driver også med utleie av arbeidskraft til midlertidige stillinger og vikariater. Adecco har arbeidsgiveransvaret når våre kunder leier medarbeidere fra oss.