KRUSE LARSEN AS

Kommunikasjonsselskap som leverer strategisk rådgiving til bedrifter og organisasjoner. Vi er også sterke på mediehåndtering og omdømmekriser. Vi holder kurs og foredrag knyttet til våre fagfelt. Særlig våre foredrag knyttet til å forstå den politiske situasjon er populære. Områder vi har spesiell tyngde på er fiskeri, havbruk, maritim, bærekraft og helse.