METRO-OPUS AS

Metro-Opus er et rederi som ble etablert i 2021 med det formål å utvikle fremtidens hurtigbåtløsninger. Blant satsingene til Metro-Opus er mindre hurtigbåter som kan bidra til "nullutslipp". Navnet Metro-Opus betyr "arbeidspendling", i det ligger det at selskapet aktivt ønsker å jobbe for å økt mobilitet til sjøs. Selskapet ønsker også å være en katalysator for det grønne skiftet, gjennom utvikling og uttesting av miljøvennlige løsninger. Samt være med på å ta ut potensialet for opplevelser til sjøs.