NAMDAL RESSURS AS

Namdal Ressurs AS ble etablert av Midtre Namdal Avfallsselskap i 1991, og var opprinnelig et konsulentselskap. I 1994 begynte vi å selge kildesorteringsutstyr, og siden da har vi levert utstyr og annet forbruksmateriell til avfallsbransjen i Norge. Allerede i 2004 ble vi Miljøtårnsertifisert, og i 2013 blir vi for første gang sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001.