Salmax Group AS

Salmax Group ble etablert i 2020 og leverer service- og veterinærtjenester for norsk oppdrettsnæring. Med selskapets fire fulltidsansatte løser vi utfordringer for lokale og nasjonale aktører. Selskapets hovedkontor er lokalisert i kunnskapsklyngen Beddingen på Kolvereid. Selskapet består av to avdelinger - Salmax Service og Salmax Research. Per i dag leier vi ut servicepersonell til lakseoppdrettere, rederi og teknologiutviklere med tilknytning til havbruksnæringen gjennom avdeling Service. Avdeling Research jobber med nye verktøy for tidlig varsling av fiskesykdom.