Inam AS

Innovasjon Namdal AS er et innovasjon og utviklingsselskap for Namdalen. Vi arbeider for vekst, næringsliv og folketall, og skal være et profesjonelt redskap for nærings- og samfunnsutvikling i samspill med private og offentlige aktører i Namdalen.