Nærøysund Gruppen AS

Nærøysund Gruppen er et konsern, bestående av mange forskjellige bedrifter som jobber tett sammen. Totalt er vi ca. 110 ansatte, og vår hovedmålsetting er å skape lokale verdier.

Veksten i Nærøysund Kraftbetong AS etter oppstarten i 2002 førte til ytterligere knoppskyting i distriktets næringsliv. Etter hvert ble Nærøysund Gruppen AS etablert – som igjen bidro til å fundamentere andre selskaper.

De mest fremtredende selskapene i Nærøysund Gruppen er: Nærøysund Kraftbetong AS, Nærøysund Entreprenør AS og Nærøysund Eiendom AS.
I tillegg har vi Nærøysund Mobilknusing AS, Esso Innfarten AS, Nærøysund Taxi AS, Bakklandet Hotell AS, og flere spenstige eiendomsselskaper.
Vi løfter blikket og ser fremover

Nærøysund Gruppen AS eies i dag av Nærøysund Invest AS og Okstad Invest AS