Pkom AS

PKOM AS ble etablert i 1996 og er Trøndelags ledende kommunikasjonsbyrå. Vi bistår om lag 60 bedrifter og offentlige virksomheter med intern og ekstern kommunikasjon.

Med vår strategiske, taktiske og operative kompetanse innen PR, media, politisk påvirkning, content og digitale kanaler, hjelper vi våre kunder med å nå sine mål.