Moen-Gruppen ASMOEN bygger på 100 års verftserfaring. Vi har vår base med tørrdokk og slipphall på Namdalskysten. Vi håndterer fartøyer opptil 150 meter. MOEN Steigen er vår første servicehub i Nord-Norge.
Som det viktigste skipsverftet mellom Trondheimsfjorden og Lofoten, er MOEN i dag en sterk pådriver for det grønne skiftet i maritim sektor.