OCEANIZE AS

Oceanize AS driver sorteringsanlegg for næringsavfall, med spesielt fokus på plastfraksjoner fra fiskeri og havbruk.
Bedriften leverer helhetlige avfallsløsninger som inkluderer containerutleie, transport-, rivnings- og asbestsaneringsoppdrag.Over de siste 10 årene har Containerservice Ottersøy AS spesialisert seg på kverning av hardplast fra merder og fôrrør, med kunder langs hele kysten fra Trøndelag til Øst-Finnmark.
Resirkuleringsbedriften Norwegian Plastic Recycling AS er samlokalisert på avfallsanlegget på Matmortua, og er det eneste norske anlegget som videreforedler disse plastfraksjonene til resirkulert plastråstoff.

Kontaktpersoner

Johan Saugestad
Daglig Leder