Test
NKNF

- En trussel for demokratiet

22.11.2023 | Skrevet av: Namdalskysten Næringsforening; Lars Fredrik Mørch, Jonas Williksen, Roald Dolmen, Merete Dille Løvmo, Ketil Rykhus, Sissel Gjeset, Thomas Williksen, Ragnhild Andersen og Sverre-Ottar Nordahl
Det digitale samfunn krever også ansvar og respekt. Det er ikke nok å sitte stille og se på, nå må noen si ifra! Vi har alle en plikt til å bidra til et sunt ordskifte.
 
I Nærøysund kommune er vi nesten 10 000 personer som ser mulighetene for å jobbe, bo og leve. 10 000 som har stor glede av lokalsamfunnet. Vi har egentlig alt her. Barnehager og skole. Fritidstilbud for alle aldre. Rikt kultur- og idrettsmiljø. Attraktive og inkluderende lokalsamfunn. Et voksende og innovativt næringsliv. Tall og fakta viser at vi er en av de beste kommunene å bo og leve i. Samtidig opplever vi, som de fleste andre distriktskommuner, en utfordrende tid der politikerne må foreta harde og til dels upopulære prioriteringer. Det skaper debatt, og i stor grad en usunn debatt.

For det offentlige ordskiftet har hardnet til. Også i Nærøysund. Digitale flater kan være en god arena for meningsutveksling, debatt og samfunnsengasjement, men de kan også skremme folk bort fra den samme debatten. I dagens tidsalder, der tastaturet ofte fungerer som sverd, ser vi en urovekkende trend av usivilisert kommunikasjon og uansvarlig adferd. Det er forstemmende å se at godt voksne folk bidrar til et digitalt debattklima vi ikke kan være bekjent av. Vi står ved et veiskille hvor vi må handle for å bevare vårt felles gode - en konstruktiv og inkluderende digital debattarena.

Digitale medier får skylda for stadig mindre politisk tillit, stadig mer populisme og økende polarisering. 43 prosent av norske lokalpolitikere har opplevd hatefulle ytringer eller trusler. Halvparten av dem har vurdert å gi seg i politikken på grunn av dette, og 15 prosent har sluttet, ifølge en undersøkelse KS gjennomførte i 2019. Det er grunn til å tro at tallet er høyere i dag.

Dagens digitale debattklima i Nærøysund preges av en mentalitet hvor syndebukker pekes ut og settes i gapestokk til spott og spe. Det spres konspirasjonsteorier, snakkes om statskupp og skapes politikerforakt. Er dette virkelig det vi ønsker å ha i Nærøysund? Vår bekymring er at mange vegrer seg for å delta i debatter i frykt for hets og sjikane. Ofte sitter det store flertallet stille i båten. Dette er et demokratisk problem. Alle må bidra til en konstruktiv debatt, der vi i fellesskap kommer fram til løsninger.

Engasjement og meningsytring er i utgangspunktet positive bidrag, men det foreligger et ansvar og krever respekt. Sterkt engasjement og meninger gir ikke fritak fra normal folkeskikk. Vi kan være uenige, men vi er fortsatt ansvarlig for holdningene som formidles og videreføres.

Vi må erkjenne at ordet har kraft. Det kan spre kunnskap eller så tvil. Det kan krenke og spre hat. Det å være bevisst på effekten av våre ord og hvordan de kan påvirke andre, er en del av vårt ansvar som deltakere i det digitale samfunnet. Vi velger å tro at alle i Nærøysund ønsker at dette skal være et godt sted å bo, vokse opp, jobbe og leve. Det innbefatter også at alle er bevisst sitt ansvar og legger til rette for et sunt og inkluderende debattklima i den digitale delen av samfunnet. Vi har et felles ansvar. Si ifra hvis noen går over streken. Og tenk over hva du skriver selv. Vi kommer langt med god, gammeldags folkeskikk.

Vi i Nærøysund er stolte av vårt lokalsamfunn, og vi ønsker at det digitale rommet også skal reflektere den gjensidige respekten vi har for hverandre. Vi må tenke over hvordan vi ønsker å forme vår digitale arv og etterlate den til neste generasjon.

La oss gå foran som gode eksempler, vise at vi kan være uenige uten å være usiviliserte, og skape et digitalt Nærøysund preget av respekt, ansvar og inkludering. Sammen kan vi bevare vårt digitale fellesskap for kommende generasjoner. Skal neste generasjon orke å bruke sin stemme, må vi skape et rom for debatten som er bedre enn det vi har i dag – og da må vi voksne gå foran.
 
facebook

Siste nytt