Test
1

Årsmøte i Namdalskysten Næringsforening

02.03.2023

Kursrommet, 2.etg InnovArena
29.MARS 2023
KL 1800Rørvik, 01.03.2023

Sverre Ottar Nordal Styreleder
Merethe D. Løvmo Nestleder
Ragnhild Andersen Medlem
Kristian Lysø Medlem
Sissel Gjeset Medlem
Kjetil Hartvigsen Vara
Thomas Williksen Vara
Saksliste

Sak 1. Valg av møteleder og sekretær
Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3. Valg av 2 personer til signering av møteprotokoll
Sak 4. Årsmelding 2022
Sak 5. Regnskap med noter 2022
Sak 6. Fastsettelse av medlemskontingent & serviceavgift
Sak 7. Budsjett 2023
Sak 8. Behandling av innkomne forslag
Sak 9. Fastsettelse godtgjørelse til styremedlemmer.
Sak 10. Valg
facebook

Siste nytt