Test
AKAN

Fagdag med AKAN kompetansesenter, Elcom og Sparebank1 SMN

16.02.2023
AKAN – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk gjennomførte seminar på Rørvik der sosial bærekraft sto i fokus. Her delte Elcom sine erfaringer om hvordan de arbeider for å skape et godt arbeidsmiljø og en helsefremmende arbeidsplass. I tillegg presenterte Sparebank1 SMN nyttige perspektiver om tema spillavhengighet.  
 
Akan kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk eies av LO, NHO og staten og arbeider for å bidra til å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø, redusere sykefravær, forhindre frafall i arbeidslivet og ivareta et godt omdømme. Det handler først og fremst om å bry seg og ta vare på vår viktigste ressurs – folka våre. Gjennom denne samlingen ga seniorrådgiverne Ine Weum og Stian Fjerdingen konkrete verktøy til å blant annet:
  • ta samtalene du kvier deg for å ta
  • reagere på uønsket atferd
  • gå fra bekymring til handling


I 2019 mottok Elcom den nasjonale AKAN-prisen på grunnlag av at de aktivt investerer tid i holdningsarbeid rettet mot å forebygge denne typen problematikk.Elcom presenterte hvordan de over tid har jobbet med å skape trygghet og et inkluderende arbeidsmiljø. Erfaringene av dette arbeidet er at de reduserer sykefravær som bidrar til økt lønnsomhet. Samtidig opplever de at det å involvere de ansatte i prosessen gjør at man får lojale arbeidstakere. I Elcom gjelder følgende verdier:
  • «Du er din kollegas arbeidsmiljø»
  • «Arti i lag»  


Sparebank1 SMN arbeider mye med AKAN tematikk både intern og ekstentSom bankrådgiver er tematikken svært sentral i vår arbeidshverdag - finansrådgiver for privatkunder Arne Martin Drag. Samfunnsperspektivet
Varaordfører i Nærøysund kommune Terje Settenøy delte meningsfylte erfaringer om tema og bidro til å belyse problematikken i et større samfunnsperspektiv. Her fikk frammøtte konkrete tips og veiledning på hvordan vi som innbyggere og medmennesker kan hjelpe hverandre i vanskelige situasjoner.
Namdalskysten Næringsforening takker for oppmøte og innspill som var med å prege denne dagen.
facebook

Siste nytt