Test
Brohode
Foto: Eva Hilde Murvold

Lansering Brohode Havbruk 2.0

03.06.2024
Kapasitetsløftprosjektet Brohode Havbruk 2050 startet i 2012 og ble avsluttet tidligere i år. I ærverdige omgivelser i rådsalen på NTNU ble lanseringne av Brohode havbruk 2.0 gjennomført med deltagelse fra flere virksomheter fra Namdalskysten. I denne nye satsningen vil næringsforeninga fungere som en lokal koordinater for å sikre økt aktivitet for vår region.

– Brohodebevegelsen har ført til økt rekruttering og innovasjonskraft. Det er en viktig milepæl når aktivitetene som tidligere ble finansiert av Forskningsrådet, nå vil gjøres mulig av aktørene i bransjen selv, sier Alexandra Neyts, som er prosjektleder for Brohode Havbruk 2.0 og tidligere prosjektleder for den første versjonen.

Brohode Havbruk 2.0. vil fortsette å være en pådriver for samarbeid mellom utdanningssektoren og havbruksnæringa.
– At Norge har naturgitte fordeler, pågangsmot og infrastruktur må kobles med kunnskap og kompetanse for å finne de gode løsningene framover. Vi skal gjøre hverandre litt klokere alle sammen! sier Toril Hernes, prorektor for nyskaping ved NTNU.


Brohodebevegelsens motto er «Vi får folk til å møtes». Direktør for NTNUs satsningområde Hav og kyst, Bjørn Egil Asbjørnslett, trekker fram møteplassene som det viktige med Brohodebevegelsen.  
– Vi både styrker rekrutteringen og øker relevansen i utdanning og forskning ved å koble teori til praksis, by til kyst og teknologi til biologi og samfunnsvitenskap. Slik kan flaskehalsene i sektoren angripes på en helhetlig og forskningsbasert måte, i tråd med samfunnets verdier og på miljøets premisser, sier Asbjørnslett.

Et nytt partnerskap med 19 aktører er etablert. NTNU er brohodet mellom aktørene.
Under Brohode-paraplyen finner vi oppdrettsselskaper, leverandørbedrifter og offentlige aktører sammen med videregående skoler, universitetet og kompetansemiljøer i oppdrettsnæringa.

Namdalskysten Næringsforening som lokal koordinatorI den nye satsningen til Brohode Havbruk får aktørene på Namdalskysten en mer sentral rolle, og næringsforeninga har fått rollen som lokal koordinator for aktiviteten på vegne av virksomhetene. Næringsforeninga skal blant annet lede arbeidsgruppen for Brodehodesamling vår som blir en aktivitetsbasert arena for læring, kunnskapsutveksling og rekruttering. - NTNU og Brohode representerer et viktig arbeid med å knytte kunnskapsmiljø tettere på næringsaktiviteten i vår region og det blir meget spennende å se hva vi kan hente ut av et slikt samarbeid sammen med våre medlemsbedrifter, sier Jonas Williksen i Namdalskysten Næringsforening.

I Brohodesamling vår inviteres aktørene i partnerskapet sammen med 25 heldige studenter til Namdalskysten for å oppleve innovasjonsmiljøet og kunnskapssamfunnet i vår region. Det legges også opp til praksisuker der ressursene som ligger i studentene fra NTNU får dele av sine erfaringer sammen med utdanningsinstitusjonene ved Ytre Namdal videregående skole og Val skoler.    


I Brohode havbruk 2.0 skal vi satse videre på verktøy som har vist seg å fungere, nemlig å være koblingsboksen for næring og akademia med studenter og elever i sentrum, gjennom blant annet Brohodekonferanser, oppgavesamarbeid, student/elevmobilitet og student-næringsarrangement. Vi utvider dette til å dekke både videregående skole og universitet, avslutter Neyts.


Disse 19 aktørene har per nå forpliktet seg til å bidra inn i nye Brohode Havbruk 2.0:
NTNU:

Trøndelag Fylkeskommune
AquaGen
Frøy Gruppen
Frøya kommune
Lerøy Midt AS
Måsøval Fiskeoppdrett AS
SalMar ASA
Scale Aquaculture AS
SeeSalmon / Refsnes Laks AS
SinkabergHansen AS
Åkerblå AS
Teknologi AkvARENA
Blått Kompetansesenter
Namdalskysten Næringsforening
SINTEF Ocean AS
Guri Kunna videregående skole
Ytre Namdal videregående skole
Val Skoler


 
facebook

Siste nytt