Test
Siv Tove Aune
Nettverksleder Siv Tove Aune, Enklere ledelse AS

Nå kan du bli en bedre HR- og personalleder

04.11.2022
Vil du utveksle erfaringer, diskutere fag og bygge relasjoner med folk som jobber med det samme som deg? Meld deg på fagforumet og bli en del av nettverket.

Dette er et tilbud til deg som jobber med HR- og personalledelse i medlemsbedriftene i Namdalskysten Næringsforening. Fagforumet består av til sammen åtte halvdagssamlinger over en ettårsperiode i Rørvik.
 

Lars Fredrik Mørch, daglig leder Namdalskysten Næringsforening, mener dette er en unik sjanse for de som jobber med HR- og personalledelse til å skape et verdifullt faglig nettverk sammen.
 

–Her blir du en del av et nettverk der du får støtte og råd de gangene du trenger det og jevnlig faglig påfyll. Ofte sitter man med ansvaret alene, og jeg tror at ved å bli en del av et slikt nettverk vil man kunne hjelpe og støtte hverandre på måter som gir trygghet i den jobben man har. De som jobber med HR- og personalledelse er nøkkelpersoner for rekrutteringsbehovet regionen har. Nå er vi så heldige at Siv Tove Aune i medlemsbedriften Enklere ledelse AS har kompetanse vi kan nyttiggjøre oss av, og vi er veldig glade for at vi kan tilby dette, sier Mørch.
 

Meld deg på her
 

Verdifulle relasjoner

Nettverksleder Siv Tove Aune ser fram til å møte deltakerne og være med på å bygge opp det nye nettverket.
 

–Nettverket vil være en fortrolig og lærende møteplass som også har fokus på praksisrettede tiltak og konkrete verktøy. Vi skal utveksle erfaringer, bygge relasjoner, diskutere fag og lære av hverandre. Det vil gi oss verdifulle impulser, perspektiver og konkrete verktøy som deltakerne kan ta i bruk og nyttiggjøre umiddelbart, sier nettverksleder Siv Tove Aune i Enklere ledelse AS.
 

Hver samling innledes med et tema basert på faglige behov hos deltakerne. Aune vil derfor initiere en oppstartsamtale med hver enkelt deltaker for å sikre best mulig utbytte for hver enkelt deltaker og virksomhet. Som tidligere HR-sjef har Aune selv kjent hvilke utfordringer og situasjoner HR- og personalledere kan ha. Hun ønsker at fagtreffene skal bidra til at personene som fyller disse rollene føler seg trygge og kompetente til å stå i det man møter til enhver tid, og at de derigjennom også blir en enda sterkere ressurs for virksomheten.
 

–HR og personalledere er en viktig ressurs for å tiltrekke, utvikle og beholde ansatte i virksomhetene. De har en nøkkelrolle, men mange kan nok føle seg litt alene i oppgavene. Det er gjerne også disse menneskene som kommer i befatning med vanskelige personalsaker uten at man egentlig har noen å støtte seg på. Dette fagnettverket kan gi deltakerne en felles arena slik at de kan føle seg enda tryggere i oppgavene, sier Aune.
 

Strategisk jobbing

Deltakerne skal også lære mer om det å jobbe strategisk og målrettet med HR og ledelse. Eksempler på aktuelle tema kan være:

  • Hvordan bli en strategisk ressurs for virksomheten med reell innflytelse og gjennomslagskraft
  • Hvordan legge til rette for medarbeider- og lederutvikling som virker
  • Hvordan bygge gode og effektive team / ledergrupper
  • Hvordan gjennomføre den vanskelige samtalen
  • Hvordan svare opp bestilling fra ledelse og styre
  • Hvordan håndtere motstand og vanskelige saker
  • Hvordan stå trygt og tydelig i rollen
  • Selvledelse og stressmestring
  • Hjernesmart ledelse som får det beste ut av folk


Vil du delta? Meld deg på her
 

Mål om oppstart i nettverket er 30.november, forutsatt at det er nok påmeldte. Namdalskysten Næringsforening står for det praktiske rundt gjennomføring av fagforumet.

facebook

Siste nytt