Test
Teknobygget

Namdalskysten Næringsforening styrker sin tilstedeværelse

20.11.2023
Nærøysund, 20. november 2023Namdalskysten Næringsforening kunngjør i dag en strategisk satsning for å styrke sin fysiske tilstedeværelse i næringslivet. I løpet av 2024 vil næringsforeninga med sine så langt to ansatte, sjonglere kontorsted mellom InnovArena, Beddingen og Teknobygget. Økende næringsaktivitet trekkes fram som årsaken for denne satsningen der hvert sted representerer fremoverlente fagmiljø.
 
- Som følge av stadig økende næringsaktivitet og næringsforeningas strategi anser vi det som nødvendig å være påkoblet miljøene som skapes på disse lokasjonene, sier daglig leder Lars Fredrik Mørch. InnovArena representerer et innovasjonsknutepunkt for den blå delen av næringslivet med høy aktivitet som gir verdifulle relasjoner. Gründermiljøet på Beddingen gjør det attraktivt for unge mennesker å komme tilbake til Nærøysund og gir næringsforeninga nærhet til aktiviteten på Kolvereid. Så har vi signalene som vil gjøre Teknobygget til et sentrum for eiendom, økonomi og finans på Marøya. For næringsforeninga sin del er det avgjørende å være tilstede i disse miljøene, fortsetter Mørch.   

Etableringen av disse kontorene markerer en betydelig forpliktelse fra Namdalskysten Næringsforening til å være en aktiv støttespiller for lokale bedrifter og en pådriver for vekst i regionen. Tilstedeværelsen på tre ulike steder har som hensikt å gi medlemmene fleksibilitet og enklere tilgang på næringsforeningas ressurser.



Status Teknobygget
Mens InnovArena og Beddingen kan vise til etablert drift, er det knyttet spenning rundt utvikling til Teknobygget som fortiden er under bygging. Intensjonen bak Teknobygget har vært tydelig fra starten: Bli et kraftsentrum for eiendom, økonomi og finans. Pr dags dato ser det lovende ut med tanke på å innfri denne ambisjonen da over 50 prosent av arealet allerede er utleid. Daglig leder Steinar Moe i Marøya Næringsutvikling er overbevist om at det å samle bransjekunnskap under samme tak vil gi positiv effekt for den enkelte aktør samtidig som man står sterkere i rekrutteringen av kompetanse til regionen.

- Gjennom å samle bransjekunnskap i samme bygg bidrar vi til at hele eiendomsmarkedet blir mer tilgjengelig for kunden noe alle bedrifter vil være tjent med, uavhengig om det i utgangspunktet er konkurrerende virksomheter. I tillegg vil et sterkt fagmiljø og samarbeidsklima gjøre det mer attraktivt for ettertraktet kompetanse å bosette seg i regionen. Vi er en region preget av rivende utvikling og da trenger vi en møteplass hvor ideer kan utveksles og arbeidsplasser kan skapes, det får vi med Teknobygget, avslutter Moe.  
 
Av leietakere kan følgende offentliggjøres:
Arcon Prosjekt AS
Birger Pedersen AS
Norbolig AS
Grong Sparebank
Aktiv Eiendomsmegling AS
HD Plan & Arkitektur AS
Jome Entreprenører AS
Paulsen Maskin AS
Skeie Bygg AS
Paulsen & Williksen AS
Namdalskysten Næringsforening
 
facebook

Siste nytt