Test
Kråkøya er et av mange prosjekt i Nærøysund kommune som vil ha behov for fornybar elektrisitet.
Kråkøya er et av mange prosjekt i Nærøysund kommune som vil ha behov for fornybar elektrisitet.

Resultater energikartlegging Ytre Namdal

29.09.2023 | Skrevet av: Lars Fredrik Mørch
For å halvere bruken av fossil energibruk, trenger næringslivet seks ganger mer fornybar energi enn i dag.
Det viser energikartleggingen som Namdalskysten næringsforening har gjennomført i samarbeid med Nærøysund kommune høsten 2022.  

Ifølge tall fra Tensio økte forbruket av elektrisk kraft med 9 prosent i Nærøysund og Leka kommuner i 2021. I tiårsperioden 2011-2021 økte forbruket av elektrisitet med 36 prosent til 199 gigawattimer (GWh), eller tilsvarende rundt 12.000 husstander.

Kartleggingen viser at om lag 65 prosent av energiforbruket i næringslivet er fossilt, dvs. fra bruk av drivstoff. Dersom alt nytt næringsliv blir fornybart og halvparten av det fossile energiforbruket omstilles innen 2030, tilsvarer dette om lag en seksdobling av dagens elektrisitetsforbruk.

 

Med utgangspunkt i vekstambisjonene i vedtatt næringsstrategi (også kalt +1000) vil behovet for elektrisitet i Nærøysund tilsvare drøyt 1200 GWh i 2030 og 1500 GWh i 2050. Kartleggingen viser at grønn omstilling utløser 85 prosent av elektrisitetsbehovet, nytt næringsliv de resterende 15 prosentene.

Kortfattet presentasjon av funnene.

facebook

Siste nytt