Test
Lars Fredrik Mørch

Vi er også bekymret for konsekvensene

15.03.2023
Kronikk av Lars Fredrik Mørch, daglig leder Namdalskysten næringsforening
Spørsmålet om utredning av vindkraft skaper bekymring allerede, selv om det vil gå flere år før lokalsamfunn, politikerne og utbygger reelt vil kunne ta stilling til en utbygging av Ytre Vikna 2.0.

Også Namdalskysten næringsforening er bekymret. Mest av alt fordi mange av våre rundt 160 medlemsbedrifter trenger mer elektrisk kraft.

En konsekvens av norsk og internasjonal klimapolitikk er at vi skal bort fra fossil energikilder. For vårt næringsliv utgjør fossile energikilder hele 65 prosent av det totale energiforbruket. Noe forenklet kan vi si at det brukes svært mye diesel per sysselsatt i Ytre Namdal og Bindal.

For å redusere utslippene av klimagasser i Norge, har myndighetene våre allerede påbegynt en avgiftsøkning på klimagassutslipp. Fra 2021 til 2023 har CO2-avgifta økt med 639 prosent, fra 149 til 952 kroner per tonn. I den vedtatte Klimameldingen ble avgiftsmålet satt til minst 2.000 kroner per tonn i 2030. Etter det har Norge forsterket sitt klimamål fra 40 prosent kutt i klimagassutslippene innen 2030, til 55 prosent.

Dette betyr at «dieseldrevne» jobber vil koste stadig mer de neste årene. Grove anslag tyder på at omtrent halvparten av jobbene i vår region må bli grønnere for å opprettholde konkurransekraften, fordi kundene krever det og bare grønne bedrifter vil få gunstig finansiering.

Våre 160 medlemsbedrifter sysselsetter i dag rundt 5.000 personer.

Heldigvis er mange bedrifter er allerede i full gang med omstillingen, noen av dem er også bransjeledere i det grønne skiftet. Fokus for alle er redusert energiforbruk og kutt i utslipp.

Fellesnevneren for næringslivets grønne skifte er den rene energien. Dagens jobber forbruker allerede to tredjedeler av strømmen som konsumeres i regionen. For at de «dieseldrevne» jobbene skal bli rene og utslippsfrie, trengs det mer. Mye mer. Tar vi Trøndelags og Norges klimaambisjoner og utviklingsplanene til lokalt næringsliv på alvor, trenger Ytre Namdal minst fem ganger mer elektrisk kraft i 2030 enn i dag.

Elektrifisering kun av dagens lokale «dieseljobber» krever tre ganger mer. Heller ikke det er det nok strøm til i dag. Derfor investerer medlemsbedrifter allerede i næringsarealer utenfor vår region. Det kan i så fall bety at nye, bærekraftige og trygge arbeidsplasser ikke kommer til vår region.

Jeg erkjenner at det er mange og delte meninger om vindkraft. Jeg erkjenner også at det har vært alt for mange dårlige konsesjonsprosesser. Som leder av Namdalskysten næringsforening er jeg glad for at Stortinget og regjeringen nå gir lokalsamfunn mer å si og større innflytelse når vindkraftprosjekter skal besluttes.

Resultatene av vår lokale energikartlegging understøttes av ekspertene i Statnett. De tegner det samme bildet, at det kan gå mot et kraftunderskudd også i Trøndelag om fire-fem år. I beste fall vil en konsesjonssøknad for Ytre Vikna 2.0 være klar til behandling omtrent samtidig, dersom kommunestyret denne uka gir samtykke til å påbegynne et utredningsarbeid som skal gjennomføres i tråd med det nye regelverket.
 
facebook

Siste nytt