Test
Lars Fredrik Mørch (t.v.) i næringsforeningen og Sigrun Sund i Manpower er to av aktørene som samarbeider om Jobbsentralen.

Jobbsentralen skal gi ungdom en møteplass og noe å gjøre

16.07.2021
Etter ønske fra ungdommene i regionen om å ha en plass der man kan treffes, lade mobiler og «henge», jobbes det nå iherdig med å få etablert en møteplass for barn og ungdom, tilflyttere og næringsliv.

– Vi har behov for en arena for barn og unge som ikke tar del i organiserte fritidstilbud som idrett, korps og kulturskole, forteller Lars Fredrik Mørch, daglig leder i Namdalskysten næringsforening. Etter initiativ fra krefter i næringslivet, har man nå begynt å få på plass tilbudet «Jobbsentralen», som i tillegg til å være en møteplass skal formidle mindre jobber til ungdom og andre som har ledig kapasitet til å bidra i lokalsamfunnet.
 

Kan løse flere samfunnsproblem

– I et samfunnsmessig perspektiv, vil en arena for koblinger til næringsliv, offentlige og private oppdrag, være av stor betydning for en stor del av vår befolkning, fortsetter Mørch, og lister opp en rekke punkter som han tror et slikt prosjekt kan være med på å løse:

  • En sentral ungdommer kan henvende seg for korte og kanskje litt lengre jobboppdrag
  • Personer med redusert arbeidsevne og anstrengt økonomi, kan både bidra etter evne samt øke inntekt
  • Seniorer med kapasitet og kompetanse kan bidra til oppdrag samt arbeidsleder funksjon
  • Private oppdragsgivere får utført arbeid i ordnede former
  • Offentlige oppdragsgivere kan få utført oppgaver som ordinær / feriebemanning ikke er tiltenkt
  • Næringsaktører som ikke kan ansette for hele sommeren kan melde inn kortvarige oppdrag
  • Ungdom får et erfaringsgrunnlag som kan ha betydning for valg av utdanning
  • Regionen får mange nye ambassadører i omdømmesammenheng
  • Forebygge kostnader knyttet til økonomisk sosialhjelp
  • Relasjonsbygging mellom ungdommer og næringsliv


Små og store oppdrag

– Det finnes mange både unge og eldre som ikke er i fast arbeid som kan tenke seg små og store utfordringer og arbeidsoppgaver. Det kan være alt fra plenklipping, til at lokale bedrifter har behov for et par ekstra hender noen timer i uka, forteller Mørch. Han påpeker at dette ikke skal konkurrere med allerede eksisterende tilbud.
 

– Det er en rekke små og store oppdrag som faller utenfor arbeidsoppgaver som næringslivet konkurrerer om. Samtidig er en del av oppdragene av samfunnsmessig betydning å få løst. Jobbsentralen vil også kunne være en arena for folk som er ute av ordinært arbeidsliv, men som har en restarbeidsevne som de ønsker å utnytte, forteller Mørch. I samarbeid med Manpower har næringsforeningen nå begynt å se på hvilke løsninger man kan få til for å opprette dette tilbudet.
 

Manpower bidrar med sin kompetanse

– Dette er et prosjekt, som vi synes er spennende, og som vil tjene mange på ulike plan i Nærøysund. Vi ønsker å bistå ungdom til nyttig arbeidserfaring og meningsfull fritid samt hjelpe firma og enkeltpersoner til å få utført de måtte ha behov for. Dette vil kunne generere mange positive ringvirkninger og forhåpentligvis et varmere og mer raust samfunn, sier Sigrun Sund i Manpower. 


Hun forteller at Manpower har engasjert seg fordi de allerede har erfaring med hvordan man kan få formalisert slike prosjekter.
 

– Vi jobber nå med å få satt dette i et system. Vi har allerede en digital plattform, som vi ser kan anvendes til dette formålet. Her kan ungdommer melde sin interesse, mens arbedisgivere og enkeltpersoner kan legge inn hvilke oppdrag de trenger hjelp til. Vi kan bidra til at alt blir riktig med tanke på blant annet arbeidskontrakter, lønn, HMS og tilsvarende administrative oppgaver, forklarer Sund.
 

Lars Fredrik Mørch gleder seg over entusiasmen fra både næringslivet og ungdommen om å få på plass dette prosjektet.
 

– Jeg ser på dette som et prosjekt innenfor sosialt entreprenørskap, som jeg i dag ikke helt ser grensene for. Her kan vi kombinere en møteplass for ungdommen, med en «sentral» som gir dem som er interesserte meningsfulle oppgaver. For noen kan dette være en vei inn i arbeidslivet, og næringslivet kan på sikt oppdage og rekruttere talenter fra Jobbsentralen, avslutter Mørch.

facebook

Siste nytt