Test
Trekon
Foto: Eystein Fiskum Hansvik/NT24

Rekruttering gjennom inkludering

09.02.2023
Næringslivet på Namdalskysten har i flere år  spredd optimisme og statistikken viser at regionen er i sterk vekst. I takt med økt verdiskapning er befolkningsveksten svært positiv. På tross av en slik vekst etterspør næringslivet mer kompetanse og arbeidskraft.  
 
Parallelt har situasjonen i Øst-Europa veltet om på livene til millioner av mennesker, hvor flere har funnet ly her på Namdalskysten. Naturlig nok har dette lagt press på offentlig tjenesteyting i kommunen. Innunder samfunnsansvaret ved inkludering ligger det også en del muligheter. Bak en språkbarriere finnes det kompetent arbeidskraft, samhandling gjør at vi kan svare opp hverandres utfordringer.
 
– Som næringsforening kjenner vi mye av styrkene og utfordringene til våre medlemmer. Vi representerer solide virksomheter som er opptatt av arbeidsmiljø og inkludering. Samtidig er det flere bransjer med rekrutteringsutfordringer og stor etterspørsel etter arbeidskraft. Når vi fikk kjennskap til situasjonen i MAKS (Mangfolds- og kvalifiseringssenter i kommunen) og innsikt i flyktningenes kompetanse kunne vi formidle dette til våre medlemmer. Det har resultert i flere praksisavtaler som gagner bedrift, kommune og arbeidstaker, forteller Lars Fredrik Mørch, daglig leder i Namdalskysten Næringsforening.


Trekon og Moen Verft grep muligheten

Prosjektleder Ole Kristian Haraldsvik i Trekon mener at bedrifter som Trekon kan spille en viktig rolle for å integrere mennesker i arbeidslivet, samtidig som det gagner egen bedrift.

– Gjennom praksis hos oss får flyktningene et effektivt innblikk i norsk språk, arbeidsliv og kultur. Samtidig får de en meningsfull hverdag og muligheten til å få tankene over på noe annet. Hos oss retter vi blikket framover. All erfaring tilsier at flyktningene får færre helseplager og andre problemer hvis de får delta som fullverdige samfunnsborgere. Samtidig driver vi i en bransje hvor rekruttering er vanskelig. Gjennom denne praksisen kan vi kanskje få tilført kompetent arbeidskraft vi ellers ikke hadde fått, forteller Haraldsvik.

En annen bedrift som har gode erfaringer med å bruke inkludering som en rekrutteringsarena er Moen Verft.
 
– Det som først og fremst er viktig er at vi tar vare på menneskene og inkluderer de i samfunnet via arbeidspraksisen vi har her på verftet. Vi tilrettelegger et løp som gjør at de kan lære mest mulig språk og om norsk arbeidsliv, så har vi god tro på at det vil gi oss gode arbeidstakere på sikt, sier Paul Ingvar Dekkerhus, administrerende direktør i Moen Verft.

  

Kommunen applauderer næringslivet innsats med inkluderingsarbeidet.
 
– Vi veldig glad for at næringslivet i regionen tar samfunnsansvar og hjelper til med å inkludere flyktningene i lokalsamfunnet, sier Håvard Sørhaug, enhetsleder ved MAKS i Nærøysund kommune.  
 
facebook

Siste nytt